THÔNG BÁO Các khoản thu Năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Các khoản thu Năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO

Các khoản thu Năm học 2018 - 2019

  • Căn cứ công văn số 3399/UBND- TC ngày 11 tháng 09 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Quận 8 về việc chấp thuận các khoản thu học phí và thu khác năm học 2018 - 2019;
  • -Thực hiện Căn cứ công văn số 1416/TB-BHXH ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2018-2019
  • Căn cứ vào Biên bản thống nhất giữa lãnh đạo Nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh ngày 20 tháng 09 năm 2018.

        Trường Trung học cơ sở Sương Nguyệt Anh thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tài vụ của nhà trường về các khoản thu năm học 2018 - 2019 như sau:         

Tải file đính kèm: thong_bao_thu_dau_nam_221020189.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)